Bioss Sweden

http://bioss.se/

Bioss Sweden Vårt arbete integrerar alla aspekter på arbete i organisationer. Vår styrka ligger i att arbeta i partnerskap med ledande personer i organisationer för att förstå, förklara och då så behövs, förändra dessa aspekter. Vi gör detta genom att förstå hur förändring i en punkt påverkar annat. Exempelvis kan förändringar i ett system leda till andra beteenden eller vara i konflikt med den rådande strukturen eller arbetet i en roll.

Vi utgår från kundens behov. Detta kan innebära att granska ett specifikt problem eller en allmän diskussion om var organisationen är. Vi har diagnostiska och analytiska metoder som inte bara klargör frågorna i sig utan också sätter dem i sammanhang. Utifrån analysen kan vi gemensamt designa ett utvecklingsarbete som bidrar till önskade förbättringar. Vi har inte fasta interventioner med givna tidsskalor och innehåll, men vi har beprövade och testade verktyg, metoder och ramverk. Vi närmar oss uppdrag med nyfikenhet, öppna sinnen och med en stark vilja att bidra och hjälpa.

Våra arbetsområden:

  • Organisationsanalys
  • Strategisk rådgivning
  • Coaching Effektiv ledningsgrupp
  • "People due diligence"
  • Ledarutveckling
  • Facilitering
  • Problemlösning

Bioss var ursprungligen en forskningsenhet med rötter i Tavistock Institute med aktionslärande och gruppdynamik som bas. Där bedrevs världens förmodligen mest omfattande och längsta industriella forskningsprojekt i ett enda företag under 35 år parallellt med andra stora projekt i såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Ur decenniers praktisk forskning har våra ramverk kring arbete, beslutsfattande och komplexitet vuxit fram. Vi har en teori kring det unika mervärde som varje organisatorisk nivå har att tillföra.

Alla våra konsulter har kapacitet att arbeta med frågor som motsvarar den komplexitet och osäkerhet som finns på höga ledningsnivåer.

Bioss Sweden finns

VD:

Mikael Brander

Styrelseordförande:

Paul Holmström

Seniorkonsulter:

Bisse Frid

Denis Goodchild

Suzanne Lindqvist

Anna Ljungbergh

Ann Strömberg


http://bioss.se/

Nepal (Jos Humphrey)